Autoservis Praha 5 Motol
+420 257 225 254
B+B Service - Testování tlumičů a brzd - Diagnostická dráha AREX : Autoservis Praha 5 Motol

Testování tlumičů a brzd - Diagnostická dráha AREX : Autoservis Praha 5 Motol

Arex Test Systems bv je vedoucí firmou ve světě v oblasti vývoje a výroby zkušebních drah pro testování brzd a tlumičů.

Testování tlumičů pouze 299,- Kč

Test brzd

Testování brzd na diagnostické lince AREX má následující přednosti:
  • měření brzdných sil v reálných dynamických poměrech jako na vozovce,
  • skutečnosti věrná přerozdělení brzdných sil na jednotlivých nápravách, z kterého lze vyhodnotit např. funkci omezovače brzdných sil zadní nápravy a dalších zátěžových a omezovacích prvků.
  • bezproblémové testováni vozidel s permanentním pohonem všech kol (4 x 4),
  • v režimu "VALIVY ODPOR" jsou snadno identifikovatelné závady jako ovalita bubnů. házivost kotoučů, váznoucí obloženi. atd.
  • Lze zobrazit průběh brzdných sil při brzdění ABS v činnosti

Test tlumičů

Testování tlumičů probíhá v souladu s metodou EUSAMA. Měří se tedy přilnavost jednotlivých kol k vozovce při frekvenčním rozsahu kmitáni od 0 do 25 Hz. Výsledkem testu jsou zkušební protokoly v podobě sloupcového diagramu (nejnižší hodnoty přilnavosti každého kola ve frekvenčním rozsahu kmitání), grafického průběhu hodnot přilnavosti jednotlivých kol v průběhu celého frekvenčního rozsahu kmitání, nebo číselně udaných hodnot přilnavosti každého kola na jednotlivých frekvencích frekvenčního rozsahu.

Tester tlumičů

Tester tlumičů automaticky zohledňuje při hodnoceni stavu tlumičů charakteristiku zkoušených vozidel (lehké vozidlo s tvrdým pérováním, velká limuzína s měkkým pérováním, atd) takzvaným referenčním diagramem

Integrální váha

Integrální váha zjistí přejetím všech náprav vozidla popředu nebo pozadu (předem navoleným postupem) hmotnost vozidla, která je potřebná pro výpočet hodnoty zbrzdění, kterou je vyjádřena účinnost brzdová soustavy.


Měřidlo sbíhavosti

Měřidlo sbíhavosti určuje skutečnou hodnotu sbíhavosti kol náprav za dynamických podmínek odpovídajících skutečným poměrům při jízdě vozidla na silnici. Naměřená hodnotu sbíhavosti je důležitým podkladem pro rozhodnutí, zda provádět či neprovádět kompletní měření a seřizování geometrie náprav vozidla na speciálním diagnostickém přístroji.Diagnostické zkušební dráhy jsou bezkonkurenční a jedinečné:


Test brzd, průběh činnosti ABS

Vysoce výkonná mikroprocesorová jednotka "Brake Box", která zpracovává informace od senzorů a předává je řídícímu počítači, dokáže zpracovávat průběh brzdění v časových intervalech kratších než 2 tisíciny sekundy. Tato bezkonkurenční schopnost diagnostiky proto dokáže zaznamenat například í exaktně přesný grafický průběh brzdných sil při činnosti ABS. Lze tak například kontrolovat, zda nedochází k blokování obou kol na jedné nápravě současně, atd.

Test tlumičů - referenční diagram

Dle metody EUSAMA se stav tlumičů hodnotí dle stupnice, kdy přilnavost nad 60% znamená výborný stav tlumičů, přilnavost mezi 40% a 60% znamená dobrý stav tlumičů, atd. Metoda EUSAMA však nezohledňuje charakter vozidel (zda jde např. o lehké vozidlo se sportovně laděným podvozkem nebo o velkou limuzínu s měkkým pérováním, apod.), což by mohlo vést k neobjektivnímu hodnocení tlumičů. Výrobci špičkových testerů tlumičů proto používají většinou manuální nastavení režimu hodnocení do 3 poloh, tj. lehké vozidlo s tvrdým pérováním středně těžké vozidlo se středně tvrdým pérováním - velká limuzína s měkkým pérováním. Tester tlumičů AREX zcela automaticky v průběhu testu (kmitání kol) zjisti hmotnost, poměr mezi odpérovanou hmotou a neodpérovanou hmotou a další potřebné údaje charakterizující vozidlo a vlastnosti jeho náprav. Na základě těchto informací stanoví dolní mezní přípustné hodnoty přilnavosti pro hodnoceni "výborný stav tlumičů" a "dobrý stav tlumičů" v závislosti na charakteru náprav daného vozidla. Rozsah hodnot přilnavosti mezi těmito mezními hodnotami se nazývá referenční diagram a je vždy vyznačen ve sloupcovém diagramu výsledku testu. Tester tlumičů AREX tak automaticky optimalizuje metodu EUSAMA, čímž se dosahuje mimořádně vysoké objektivity výsledků testů.


telefon: 257 225 254
mobil: 603 453 722, 604 875 766
copyright © B+B Service - Autoservis Praha 5 Motol 2016
tvorba www stránek People For Net a.s.